OBAVIJEST SVIM NAŠIM UDRUGAMA I ČLANOVIMA
Stožer civilne zaštite Grada Vukovara na izvanrednoj sjednici održanoj dana 16. travnja 2020. donosi:

ODLUKU

O

ODOBRENJU REKREATIVNOG RIBOLOVA ZA ČLANOVE ZAJEDNICE ŠPORTSKO-RIBOLOVNIH  UDRUGA VUKOVAR

 I

OSTALIH REKREATIVNIH RIBOLOVACA

I.

Odobrava se rekreativni ribolov za članove Zajednice športsko-ribolovnih udruga Vukovar i ostalih rekreativnih ribolovaca na svim ribolovnim područjima kojima upravlja Zajednica športsko-ribolovnih udruga Vukovar, osim ribolovnih voda Grabovo i staro korito rijeke Vuke.

S obzirom da Zajednica športsko-ribolovnih udruga Vukovar ima velik broj članova i na području drugih općina i gradova, na zahtjev Zajednice športsko-ribolovnih udruga Vukovar,   ribolovne vode Grabovo i staro korito rijeke Vuke ostaju zatvorene dok se ne ukine Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 23. ožujka 2020.g.,  kako ti članovi ne bi bili u neravnopravnom položaju s obzirom na ostale članove.

II.

Svim osobama kojima je izrečena mjera samoizolacije i karantene STROGO je zabranjeno posjećivanje voda i obavljanje ribolova.

III.

Rekreativni ribolov obavlja se isključivo pojedinačno i na vlastitu odgovornost, u skladu sa svim dosadašnjim odredbama i pravilima Statuta, Gospodarske osnove i odluka Skupštine Zajednice športsko-ribolovnih udruga Vukovar.

IV.

Zabranjen je bilo kakav oblik druženja, okupljanja i pripremanja hrane na vodama na kojima je dozvoljen ribolov.

V.

Jedan ribolovac može koristiti samo jedno ribolovno mjesto za obavljanje ribolova.

Svaki ribolovac dužan je imati svoju dodatnu opremu za obavljanje ribolova.

VI.

Svaki ribolovac odgovoran je za poštivanje gore navedenih mjera i svih mjera propisanih od Stožera civilne zaštite RH.

Kontrolu poštivanja odredbi provodit će civilna zaštita, policija i ribočuvarska služba Zajednice športsko-ribolovnih udruga Vukovar.

U slučaju nepoštivanja gore navedenih pravila, osobe će biti prijavljene, udaljene s ribolovne vode te snositi sankcije propisane zakonom.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 810-01/20-01/5

URBROJ:2196/01-02-20-8

Vukovar, 16. travnja 2020.

NAČELNIK STOŽERA

CIVILNE ZAŠTITE GRADA VUKOVARA

Marijan Pavliček, prof.