Ribolovna voda Stara Vuka biti će zatvorena 13.04.2019. (subota) radi natjecanja