Uklonite bilo kakvu građevinu, splavove, pontonce na trećoj tabli na "Grabovu". Ili će bageri